Familie und Haushalt

خانه و خانواده

جداسازی آشغالها

معنی جداسازی آشغال چیست؟ و چطور میتوان آشغالها را از هم جدا کرد؟

شیوه درست جداسازی آشغالها و استفاده کردن مجدد از آنها به شکلی صورت میگیرد؟ اگر ما آشغالهای خانه را درست از هم جدا کنیم میتوانیم از منابع طبیعی خود بهتر استفاده کنیم و محیط زیست خودمان را بهتر نگه داریم. از شما دعوت میکنیم که شیوه جداسازی آشغال را در متن زیر بخوانید و از آن استفاده کنید

خواندن

چند پیشنهاد برای کرمهای موجود در سطل آشغال مواد غذایی

در تابستان هر سال ما همگی مشکلات زیادی با سطلهای آشغالی که سبزیجات و موادغذایی را در آن میریزیم، داریم. وقتی در تابستان در سطل آشغال را باز میکنیم، صدها پشه و یا مگس و تعداد زیادی کرم روی در سطل آشغال و یا در لبه های سطل آشغال میبینیم. این موضوع نه تنها حال آدم را بهم میزند بلکه غیربهداشتی هم هست، زیرا این کرمها و مگسها هم تکثیر میشوند(یعنی هم تعدادشان افزوده میشود) و هم باعث بیماریهای مختلف هستند

خواندن

 
اگر در شستن لباسها و نظافت ملحفه کمی برنامه ریزی کنید، هم در مصرف آب، پودر لباسشویی و هم در مصرف برق صرفه جویی کردید و پول ذخیره کردید و هم به نظافت محیط زیست توجه دارید. روز 10 ماه می، روز  نظافت و محیط زیست  اعلام شده است. ما، به مناسبت این روز که میتوانیم هر روز سال را تحت همین نام، نامگذاری کنیم، میخواهیم به شما چند رهنمود ارائه بدهیم

خواندن

بیرون ریختن وسایل اضافه خانه

قبل از خرید هر وسیله ای، اول فکر کنید که آیا واقعا به این وسیله نیاز دارید یانه

در هر خریدی آنقدر خرید کنید که واقعا به آن نیاز دارید

اگر میخواهید وسایل خانه خودتان را بیرون بریزید، حتما به یک سری نکات ریز توجه کنید

از قبل برای خودتان برنامه بریزید که چه چیزی را میخواهید بیرون بریزید

قدم به قدم وسایل را دور بریزید، مثلا اتاق به اتاق بروید و یا کمد به کمد وسایل اضافه را خارج و دور بیاندازید

برای تصفیه وسایل اضافه خانه، هر بار فقط دو ساعت وقت بگذارید

اگر میخواهید دارو دور بیاندازید، به تاریخ آن نگاه کنید، اگر تاریخ آن گذشته است آنرا حتما دور بیاندازید

وسایل و یا چیزهایی را که یا تاریخ آن گذشته است و یا دیگر خودتان استفاده نمیکنید را دور بیاندازید

وقتی همه چیز تصفیه و خالی شد، لذت فضای باز را ببرید